15/1 2005 spelar Ragnarök på vernissagen på Kalmar Konstmuséum.