Den unge doktoranden David Thyrén forskar om den progressiva musiken.

David analyserar låtar av bl a Ragnarök.