Ragnarök spelar med Turid, Jan Hammarlund och Helen Bohman på Fasching i Stockholm 19 augusti 2004.

http://www.janhammarlund.se

Ragnarök spelar med Turid på Mejeriet i Vickleby, Öland 4 augusti 2004. OBS! Nytt datum!